Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

[Tổng hợp] 50 mẫu báo cáo thực tập ngành Du lịch - Khách sạn
 1. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Kim Liên.
 2. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Thắng Lợi.
 3. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Công đoàn Hà Nội.
 4. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Valentine, Hà Nội. 
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Phùng Hưng.
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Vĩnh Phúc, chi nhánh tại Hà Nội.
 7. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Hasa, TP.HCM. 
 8. Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn - Du lịch Sài Gòn
 9. Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ,
 10. Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Bình Minh.
 11. Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần khách sạn Silk Path.
 12. Báo cáo thực tập tại Nhà hàng Trúc Viên, Hà Nội.
 13. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Horison, Hà Nội.
 14. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội.
 15. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Tuổi trẻ, Hà Nội.
 16. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Sunrise, Hà Nội.
 17. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Bông Sen, Hà Nội.
 18. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Phương Nam, Hà Nội.
 19. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hà Nội.
 20. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội. 
 21. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.
 22. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Thương Mại, Hà Nội.
 23. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Vườn Thủ Đô, Hà Nội 
 24. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Fortuna, Hà Nội.
 25. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Guoman, Hà Nội. 
 26. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Tây Hồ, Hà Nội.
 27. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Holiday, Hà Nội. 
 28. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Mường Thanh, Hà Nội.    
 29. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Dân Chủ, Hà Nội.
 30. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hacino, Hà Nội.
 31. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hạ Long, Hà Nội.
 32. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.
 33. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hilton, Hà Nội. 
 34. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Nhà hát Thăng Long, Hà Nội. 
 35. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội. 
 36. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Phương Nam, Hà Nội.
 37. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Heritage, Hà Nội. 
 38. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Indochina, Hà Nội. 
 39. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Mùa Xuân, Hà Nội. 
 40. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Cầu Am 2, Hà Đông.  
 41. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Sông Nhuệ, Hà Tây. 
 42. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Tùng Lâm, Hải Dương. 
 43. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hoa Phượng, Cần Thơ,
 44. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Long Vân, Cần Thơ,
 45. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Holyday View, Hải Phòng.
 46. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hữu Nghị, Hải Phòng.
 47. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Hoàng Gia, Lào Cai.
 48. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Thái Nguyên, Thái Nguyên.  
 49. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Queen Salute, TP. HCM.
 50. Báo cáo thực tập tại Khách sạn Sài Gòn.
 Xem thêm: báo cáo thực tập, khách sạn, ngành khách sạn, báo cáo thực tập khách sạn, marketing khách sạn, nghiệp vụ khách sạn, điều hành khách sạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét