Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Tổng hợp mẫu báo cáo thực tập sư phạm  1. Mẫu biên bản họp Đoàn thực tập Sư phạm: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-su-pham-68178
  2. Báo cáo thực tập Sư phạm mầm non tại Trường Mầm non 16/4: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thu-hoach-thuc-tap-su-pham-mam-non-92754.
  3. Báo cáo thực tập Sư phạm mầm non tại Trường Mầm non 19/5: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-su-pham-nam-3-92756
  4. Báo cáo thực tập Sư phạm Tiểu học tại Trường Tiểu học Đam San: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-kien-tap-su-pham-127451  
  5. Báo cáo thực tập Sư phạm Tiểu học tại Trường Tiểu học Phước Hải 1: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-su-pham-tieu-hoc-chuan-155362
  6. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THCS Phan Đình Phùng: http://www.doko.vn/tai-lieu/HOAT-DONG-THUC-TAP-SU-PHAM-09-10-85498
  7. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THPT Thái Nguyên: http://www.doko.vn/tai-lieu/BAO-CAO-TONG-KET-THUC-TAP-SU-PHAM-LAN-3-20372
  8. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THCS Phưng 3, số 15 Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 3, thành phố Sóc Trăng: http://www.doko.vn/luan-van/Ban-thu-hoach-ca-nhan-dot-thuc-tap-su-pham-nam-thu-iii-241358

0 nhận xét:

Đăng nhận xét